Syll_

51 tekstów – auto­rem jest Syll_.

Ta­niec jest dla głupich.
Głupich z miłości do tańca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 listopada 2011, 22:52

Myślę, do ko­go mogłabym zadzwo­nić, kto by mnie wysłuchał i chciał zro­zumieć... I zdaję so­bie sprawę, że przy­jaciel daw­no od­szedł, już nie ma ta­kiej osoby. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 czerwca 2011, 20:42

Co zro­bisz, gdy pew­ne­go dnia sta­niesz przed trud­nym wyborem?
Pod­dasz się lo­sowi? Czy po­dej­miesz walkę?
Każde­go dnia sta­jemy przed py­taniem: co robić?
Ale gdzie ta cho­ler­na odpowiedź? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 lutego 2011, 23:19

Idąc, mi­jam ty­lu ludzi.
Tak pełno ludzi wokół mnie.
A ja czuję się tak samotnie.
Bo ni­kogo praw­dzi­wego nie mogę wśród nich znaleźć. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 stycznia 2011, 18:55

Z każdym dniem zda­jesz so­bie sprawę,
że coś Cię omija.
Że życie toczy się gdzieś obok Ciebie.
Sta­jesz przed pytaniem:
Czy war­to wyw­ra­cać je całe do góry nogami? 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 grudnia 2010, 22:26

Życie jest pełne paradoksów. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 października 2010, 10:40

Tracę resztki pew­ności siebie tyl­ko dlatego,
że oso­ba, której po­win­no za­leżeć na moim szczęściu,
ro­bi wszys­tko, bym widziała, ja­ki świat jest podły
i każdy piękny dzień pot­ra­fi zmienić w koszmar.
Tyl­ko dla­tego al­bo aż... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 października 2010, 21:57

W życiu liczy się ryzyko.
Im więcej ry­zyku­jesz,
tym więcej możesz zyskać
i tym więcej stracić. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 16 października 2010, 22:28

Po raz pier­wszy, gdy pot­rze­buję czy­jejś obec­ności - ta­kiej
praw­dzi­wej - jes­teś blisko.
I może nie wiem co będzie.. Może będę cierpieć..
Ale wiem, że żałować nie będę nig­dy.. I że chcę by to trwało..
Wczo­raj, dzi­siaj, jutro... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 października 2010, 18:35

Bo jak nikt Cię i tak nie zrozumie..
To po co mówić? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 października 2010, 22:17
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność